การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Jack Connector 3.5 mm Cable Mount Composite Video Plug, 4Pole

  20 สามารถจัดส่งได้จากคลังสินค้าในประเทศไทยภายใน (ภายใน) 3 วันทําการ
  10 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  185 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 5)

  คือ THB114.062

  คุณจ่าย

  THB108.358

  (exc. VAT)

  THB115.943

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  Per Pack*
  5 +THB108.358THB541.79

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  805-1652
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO