การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Jack Connector 3.5 mm Cable Mount Stereo Plug, 3Pole

  13 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  1264 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB78.92

  คุณจ่าย

  THB74.97

  (exc. VAT)

  THB80.22

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 14THB74.97
  15 - 49THB73.11
  50 - 99THB71.29
  100 +THB69.52
  RS Stock No.:
  395-1131
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO