การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Jack Connector 3.5 mm Cable Mount Stereo Plug, 3Pole

  236 สามารถจัดส่งได้จากคลังสินค้าในประเทศไทยภายใน (ภายใน) 3 วันทําการ
  155 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  1001 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB70.50

  (exc. VAT)

  THB75.44

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 14THB70.50
  15 - 49THB68.74
  50 - 99THB67.02
  100 +THB65.34
  RS Stock No.:
  395-1119
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO