การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Danfoss Remote Mounting Kit


  27 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  7 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,317.19

  (exc. VAT)

  THB1,409.39

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB1,317.19
  5 +THB1,084.05


  RS Stock No.:
  891-8912
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  132B0102
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Danfoss