การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Danfoss Nema 1 Conversion Kit: M4

  Danfoss
  RS Stock No.:
  891-8902
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  132B0120
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Danfoss
  ดู Inverter Accessories ทั้งหมด
  RS Stock No.:
  891-8902
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  132B0120
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Danfoss

  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Inverter VLT - Accessories


  The VLT Micro Drive is a general purpose drive that can control AC motors up to 22 kW.
  It’s a small drive with maximum strength and reliability.


  Accessories for VLT Inverter Drive

  Control Panel, hot pluggable
  - LPC 11, without potentiometer – Stock no. 891-8915
  - LPC 12, with potentiometer – Stock no. 891-8918

  LCP Remote Mounting Kit with 3m cable – Stock no. 891-8912

  Nema 1 Conversion Kit, different sizes
  - Size M1 – Stock no. 891-8895
  - Size M2 – Stock no. 891-8999
  - Size M3 – Stock no. 891-8909
  - Size M4 – Stock no. 891-8902
  - Size M5 – Stock no. 891-8906

  Decoupling Plate Mounting Kit, different sizes
  - Size M1/M2 – Stock no. 891-8921
  - Size M3 – Stock no. 891-8924
  - Size M4/M5 – Stock no. 891-8928

  IP21 Kit for the frame, different sizes
  - M1 frame – Stock no. 891-8930
  - M2 frame – Stock no. 891-8934
  - M3 frame – Stock no. 891-8943

  DIN Rail Mounting Kit, Size M1/M2 – Stock no. 891-8937


  Danfoss VLT FC51 Range

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  Accessory TypeNema 1 Conversion Kit: M4
  For Use WithVLT Micro Drive