การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO 20-Contact Male Interface Module, Flat Ribbon Cable Connector, DIN Rail Mount, 1A

  31 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB2,054.55

  คุณจ่าย

  THB1,729.63

  (exc. VAT)

  THB1,850.70

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB1,729.63
  RS Stock No.:
  665-9664
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO