การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Renesas Electronics ADAS R-Car Surround View Development Kit Y-R-CAR-ADAS-VIEW-NOW

  Renesas Electronics
  RS Stock No.:
  915-5976
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  Y-R-CAR-ADAS-VIEW-NOW
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Renesas Electronics
  ดูหมวดหมู่นี้
  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว
  RS Stock No.:
  915-5976
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  Y-R-CAR-ADAS-VIEW-NOW
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Renesas Electronics

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  GB

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  R-Car ADAS Surround View Kit


  The ADAS Surround View kit is an essential extension of the ADAS Starter kit (available separately). It consists of a wheeled platform with four automotive cameras and an interface board. Developers can work with sample applications for surround view using live data streams from the cameras.

  Camera resolution: 1280 x 800 pixel @ 30fps
  Camera data link: Gigabit multimedia serial link (GMSL) with MAX9272A/ MAX9275 serializers/deserializers (SerDes)
  2-channel 1Mbps CAN interface
  Gigabit Ethernet AVB interface
  Camera power supply: PoC (Power-over-Coax)
  FAKRA camera connectors
  DE9 CAN connector
  RJ45 Ethernet connector
  Starter kit connector

  RS Product Codes
  915-5976 R-Car ADAS Surround View Kit
  885-6016 R-Car H2 ADAS Starter Kit

  Supplied with

  4-wheeled buggy, 4 x IMI MINICube automotive cameras with mounts

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Kit ClassificationDevelopment Kit
  Kit NameADAS R-Car Surround View

  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว