การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Molex Circular Connector, 4 Contacts, Cable Mount, M12 Connector, Socket, Female, IP67, Micro-Change Series

  31 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,149.28

  (exc. VAT)

  THB1,229.73

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 5THB1,149.28
  6 - 11THB1,120.54
  12 +THB1,103.31
  RS Stock No.:
  174-6625
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  120065-2264
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Molex