การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Molex Circular Connector, 4 Contacts, Cable Mount, M8 Connector, Plug, Male, IP67, Nano-Change Series

  ราคา / Price Each (In a Bag of 25)

  THB1,014.185

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB1,085.178

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
  Units
  ต่อหน่วย
  Per Bag*
  25 - 25THB1,014.185THB25,354.625
  50 - 75THB991.872THB24,796.80
  100 +THB970.574THB24,264.35

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  174-6478
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  120091-0025
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Molex