การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dialight Red LED Indicator Lamp, 28V dc, BA9s Base, 10mm Diameter, 525mcd

  186 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  30 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB207.98

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB222.54

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 24THB207.98
  25 - 49THB203.83
  50 - 99THB199.75
  100 - 249THB195.75
  250 +THB191.83
  RS Stock No.:
  473-0238
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  5862401205F
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dialight