การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  WIKA Hydraulic Pressure Gauge Isolation Valve, 9090967

  14 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB5,052.52

  (exc. VAT)

  THB5,406.20

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB5,052.52
  RS Stock No.:
  222-7938
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  9090967
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  WIKA