การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Heating Element, 5in, 400 W, 240 V ac

  127 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)

  ราคา / Price Each

  THB2,024.56

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB2,166.28

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB2,024.56
  RS Stock No.:
  860-7185
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO