การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Heating Element, 100mm, 350 W, 220 V ac

  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  178 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB648.68

  คุณจ่าย

  THB616.25

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB659.39

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 9THB616.25
  10 +THB600.84
  RS Stock No.:
  860-6870
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO