การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Ceramic Heating Element, 245mm, 1 kW, 230 V ac

  ราคา / Price Each

  THB1,584.27

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB1,695.17

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  292 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB1,584.27
  RS Stock No.:
  196-6484
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO