การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Adhesive Lined Heat Shrink Tubing, Assorted Set Sleeve Dia. x Set Length 2:1, 3:1 Ratio

  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  147 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB8,249.56

  (exc. VAT)

  THB8,827.03

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 14THB8,249.56
  15 - 74THB8,084.57
  75 +THB6,653.61
  RS Stock No.:
  487-3852
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO