การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Molex Type A 19 Way Female Vertical HDMI Connector 40 V

  สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
  Reel(s)

  ราคา / Price 1 Reel of 200

  THB13,633.76

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB14,588.12

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Reel(s)
  Per Reel
  ต่อหน่วย*
  1 - 1THB13,633.76THB68.169
  2 - 3THB13,333.83THB66.669
  4 +THB13,047.50THB65.238

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  201-0433
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  476591100
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Molex