การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer 10mm x 133 mm HSS Hand Reamer Hand Reamer

  53 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,768.83

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB1,892.65

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB1,768.83
  RS Stock No.:
  696-897
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  B100 10MM
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer