การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer 1/8in x 66 mm HSS Hand Reamer

  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  26 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,544.16

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB1,652.25

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB1,544.16
  RS Stock No.:
  696-702
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  B100 1/8
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer