การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Girder Cable Tie Base 3 → 10 mm

  2375 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  1400 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 25)

  THB53.232

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB56.958

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  Units
  ต่อหน่วย
  ต่อแพ็ค*
  25 +THB53.232THB1,330.80

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  203-7644
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO