การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Girder Cable Clip 3 → 8 mm

  25 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 25)

  THB126.31

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB135.15

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  ต่อแพ็ค*
  25 +THB126.31THB3,157.75

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  203-7420
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO