การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Girder Suspension Clip & Hanger 25 mm

  225 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 25)

  THB115.335

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB123.408

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  ต่อแพ็ค*
  25 +THB115.335THB2,883.375

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  277-547
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO