การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Beam Clamp M8, maximum load 60kg, 18mm

  225 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  150 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 25)

  THB450.364

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB481.889

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  ต่อแพ็ค*
  25 +THB450.364THB11,259.10

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  203-7622
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO