การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Trident Engineering Ovoid Gearbox, 15:1 Gear Ratio

  7 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,602.20

  (exc. VAT)

  THB2,784.35

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB2,602.20
  RS Stock No.:
  336-236
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  RG1/8.0015
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Trident Engineering