การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Honeywell Safety Self Retracting Lifeline

  RS Stock No.:
  104-0893
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  1031447
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Honeywell Safety
  Honeywell Safety
  ดู Fall Arrest Blocks ทั้งหมด
  11 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  12 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB20,455.44

  (exc. VAT)

  THB21,887.32

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB20,455.44
  RS Stock No.:
  104-0893
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  1031447
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Honeywell Safety

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  SK

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  SK

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  PSS Falcon 10 m Cable Galva Self Retracting Lifeline
  Standards


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Extended Length10m
  11 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  12 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB20,455.44

  (exc. VAT)

  THB21,887.32

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB20,455.44