การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS Pro Cat5e, UTP FT Series

  RS PRO
  RS Stock No.:
  907-5652
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO
  ดู Ethernet Couplers ทั้งหมด
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  86 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB265.35

  (exc. VAT)

  THB283.92

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 9THB265.35
  10 - 24THB260.05
  25 - 49THB254.86
  50 - 99THB249.76
  100 +THB205.55
  RS Stock No.:
  907-5652
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  GB

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  LAN CategoryCat5e
  Shield TypeUTP
  SeriesFT
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  86 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB265.35

  (exc. VAT)

  THB283.92

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 9THB265.35
  10 - 24THB260.05
  25 - 49THB254.86
  50 - 99THB249.76
  100 +THB205.55