การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO 2-Port RJ45 Female Coupler, Shielded

  6 สามารถจัดส่งได้จากคลังสินค้าในประเทศไทยภายใน (ภายใน) 3 วันทําการ
  755 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,275.36

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB1,364.64

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 9THB1,275.36
  10 - 24THB1,249.84
  25 - 49THB1,224.84
  50 - 249THB1,200.35
  250 +THB987.90
  RS Stock No.:
  111-6746
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO