การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tele 1, 3 Phase Indicators Energy Meter, Type Energy Meter


  12 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB26,792.66

  (exc. VAT)

  THB28,668.15

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB26,792.66


  RS Stock No.:
  266-3915
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  G4SR480V5A02CAA
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tele