การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tele 1, 3 Phase Indicators Energy Meter, Type Energy Meter

  12 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price Each

  THB24,573.45

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB26,293.59

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB24,573.45
  RS Stock No.:
  266-3915
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  G4SR480V5A02CAA
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tele