การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Female Right Angle DVI Connector 29 Way 3A 40 V ac

  14 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB193.38

  (exc. VAT)

  THB206.92

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB193.38
  RS Stock No.:
  822-3217
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  74320-1004
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Molex