การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tesa 4651 Duct Tape, 50m x 50mm, White, Acrylic Coated Finish


  4 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  51 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB2,822.52

  คุณจ่าย

  THB2,681.39

  (exc. VAT)

  THB2,869.09

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 9THB2,681.39
  10 - 19THB2,600.92
  20 +THB2,545.59


  RS Stock No.:
  763-8964
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  04651-00513-00
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tesa