การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Molex Telecom Connector, Socket

  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  58 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB883.46

  คุณจ่าย

  THB771.45

  (exc. VAT)

  THB825.45

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 24THB771.45
  25 - 74THB757.95
  75 - 199THB739.01
  200 - 399THB720.52
  400 +THB702.51
  RS Stock No.:
  134-0415
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  54280-0609
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Molex