การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  4D Systems 4D Programming Cable

  4D Systems
  RS Stock No.:
  841-7875
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  4D Programming Cable
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  4D Systems
  ดูหมวดหมู่นี้
  33 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  35 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,146.06

  (exc. VAT)

  THB1,226.28

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB1,146.06
  5 - 9THB1,118.44
  10 +THB1,101.18
  RS Stock No.:
  841-7875
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  4D Programming Cable
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  4D Systems

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  4D Programming Cable USB to UART


  4D Systems' Programming Cable is a USB to Serial-TTL UART converter cable designed to program both Firmware/PmmCs and user application code into 4D's modules. As with the uUSB-MB5 module, the 4D Programming Cable utilises the Silabs CP2102 USB to Serial UART bridge IC. This handles the USB signalling and protocols.
  The CP2102 chip and special RESET circuitry are on a compact circuit board, within the USB connector, at the end of the cable.
  The Programming Cable enables the user to connect all 4D devices which require TTL level serial interface to USB. The cable offers a simple USB to Serial interface and is therefore ideal for applications such as; an interface microcontroller UART to USB, a serial interface for barcode readers and USB to RS-232/RS-422/RS-485 converters.

  Features of the 4D Programming Cable:
  USB to Serial-TTL UART
  Length: 1m
  USB 2.0 compliant
  Integrated EEPROM
  Virtual COM port drivers
  Operating temperature: -40 to +85 °C


  4D Systems Display Accessories

  33 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  35 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,146.06

  (exc. VAT)

  THB1,226.28

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB1,146.06
  5 - 9THB1,118.44
  10 +THB1,101.18