การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Brushless, 24 V, 0.19 Nm, 4000 rpm, 5mm Shaft Diameter

  RS Stock No.:
  536-6024
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO
  RS PRO
  3yearwarthaill.jpg
  ดู DC Motors ทั้งหมด
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าสิงคโปร์ ภายใน (Within) 5 วันทำการ (working days)
  135 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB2,482.92

  คุณจ่าย

  THB2,254.13

  (exc. VAT)

  THB2,411.92

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB2,254.13
  5 +THB1,855.15
  RS Stock No.:
  536-6024
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  RS PRO Brushless DC Motor, 24 V dc, 0.19 Nm, 4000 rpm, 5 mm Shaft Diameter


  Designed to work without brushes, this RS PRO brushless DC motor is an electric motor that uses an electronic motor controller and Hall-effect sensors to deliver consistent speed to your machine.

  The simple design of this brushless motor makes it lasts longer, means it needs minimal maintenance and ensures quieter operation. Sensors provide speed-control feedback to give you better performance and high efficiency. This motor is made from quality materials that provide efficient power and reliable torque output. Its Class B insulation means it can withstand temperatures up to +130°C.

  This brushless DC motor is found in devices that require effective speed control. This makes it suitable for heavy-duty domestic applications where security is important, such as in washing machines, vacuum cleaners and air conditioners. This device has been tested for quality and safety, ensuring it's sturdier than regular permanent-magnet designs.

  Features and Benefits


  • Supply voltage of 24 V DC
  • Brushless DC motor type
  • Output speed of 4000 rpm
  • Shaft diameter of 5 mm
  • Maximum output torque of 0.19 Nm
  • Length of 41 mm
  • Width of 42 mm
  • Depth of 42 mm
  • Current rating of 5.4 A

  RS PRO


  RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards

  they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Supply Voltage24 V dc
  DC Motor TypeBrushless
  Output Speed4000 rpm
  Shaft Diameter5mm
  Maximum Output Torque0.19 Nm
  Dimensions41 x 42 x 42 mm
  Current Rating5.4 A
  Length41mm
  Width42mm
  Depth42mm
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าสิงคโปร์ ภายใน (Within) 5 วันทำการ (working days)
  135 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB2,482.92

  คุณจ่าย

  THB2,254.13

  (exc. VAT)

  THB2,411.92

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB2,254.13
  5 +THB1,855.15