การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Geared DC Motor, 24.6 W, 3 → 7.2 V dc, 107.3 gcm, 22356 rpm, 2.3mm Shaft Diameter

  8 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  26 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB308.39

  (exc. VAT)

  THB329.98

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB308.39
  RS Stock No.:
  238-9721
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO