การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Geared, 24.6 W, 3 → 7.2 V, 107.3 gcm, 22356 rpm, 2.3mm Shaft Diameter

  RS Stock No.:
  238-9721
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO
  RS PRO
  ดู DC Motors ทั้งหมด
  15 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าสิงคโปร์ ภายใน (Within) 5 วันทำการ (working days)
  382 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB198.76

  (exc. VAT)

  THB212.67

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB198.76
  5 +THB163.58
  RS Stock No.:
  238-9721
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO
  COO (Country of Origin):
  CN

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Model Motors


  The RS PRO DC Motor are a range of motors that feature a variety of high power motors, essential for a variation in speed torque, motor speed and voltage. A durable construction ensures the application will perform to a high standard.

  Features and benefits


  Motors available in a selection of speeds, input voltages and output torques
  Ideal for development and education projects, demo rigs, test rigs and simple or low cost movement or placement applications

  How do these DC Motors work?


  Almost all DC Motors feature an internal mechanism that converts direct current electrical energy into mechanical energy. However, these permanent magnetic motors are more energy efficient and reliable due to reduced power consumption.

  What are the uses of a DC Motor?


  A number of devices that allow a DC motor to control the application via speed, drive and power. An example of these devices are:

  • Vacuum cleaners
  • Air Compressors
  • Hair Dryers
  • Power Tools


  Permanent Magnet Motors


  Suitable for motion, movement or positioning applications, where the user can select the drive or gearbox unit to be fitted.

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Supply Voltage3 → 7.2 V dc
  DC Motor TypeGeared
  Power Rating19.68 W
  Output Speed19000 rpm
  Shaft Diameter2.3mm
  Maximum Output Torque375 gcm
  Dimensions27.7 (Dia.) x 38 mm
  Current Rating4.41 A
  Length38mm
  Core ConstructionIron Core
  15 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าสิงคโปร์ ภายใน (Within) 5 วันทำการ (working days)
  382 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB198.76

  (exc. VAT)

  THB212.67

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB198.76
  5 +THB163.58