การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Siemens 6GK1905-0EB10 Data Acquisition Connector for RS485 Network

  RS Stock No.:
  666-5265
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  6GK1905-0EB10
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens
  Siemens
  ดูหมวดหมู่นี้
  15 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  30 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 5)

  THB1,689.658

  (exc. VAT)

  THB1,807.934

  (inc. VAT)

  UnitsPer unitPer Pack*
  5 +THB1,689.658THB8,448.29
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  666-5265
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  6GK1905-0EB10
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  CZ

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  CZ

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  PB FC M12 Connector
  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Accessory TypeM12 Cable Connector
  For Use WithRS485 Network
  15 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  30 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 5)

  THB1,689.658

  (exc. VAT)

  THB1,807.934

  (inc. VAT)

  UnitsPer unitPer Pack*
  5 +THB1,689.658THB8,448.29
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative