การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Weller Erem ESD Safe Side Cutters

  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,648.98

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB3,904.41

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB3,648.98
  RS Stock No.:
  245-0211
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  522E
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Weller Erem