การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  0556 Series Current Transformer Current Transformer, 0.1 → 40A Input, 83.3340277777778A

  สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
  Units

  ราคา / Price Each (In a Tray of 120)

  THB236.729

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB253.30

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  Per Tray*
  120 +THB236.729THB28,407.48

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  285-0545
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  055660
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Bourns