การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Current Transformer Current Transformer, 50A Input, 1000:1, 7mm Bore

  รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า


  ราคา / Price Each

  THB291.71

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB312.13

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  246 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 34THB291.71
  35 - 69THB284.42
  70 +THB277.31
  RS Stock No.:
  124-3897
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO