การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Countersink Set x6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm6 Piece

  RS Stock No.:
  248-5576
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO
  RS PRO
  SOA_GLOBAL.png
  ดู Countersinks ทั้งหมด
  6 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าสิงคโปร์ ภายใน (Within) 5 วันทำการ (working days)
  67 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,409.05

  (exc. VAT)

  THB3,647.68

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB3,409.05
  RS Stock No.:
  248-5576
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  DE

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  DE

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Metric Countersink Set


  RS PRO 6-piece countersink set which includes drill bit sizes from 6 mm to 20 mm. The drill bits are supplied in a plastic black box ensuring that these countersinks are organised and safe, whilst ensuring that they can be carried around and stored easily. The kit contains a great selection of the most commonly used diameters for making it suitable for a wide range of applications.


  Features and Benefits:


  For hand or power tool use
  Set contains one of each 6, 8, 10, 12, 16 and 20mm


  Typical Applications:


  Countersink cutter drill bits are designed to fit directly into manual, electric and cordless drill driver attachments and have hexagonal or round shanks. Countersink cutters are used to create a chamfer around the rim of a pilot hole enabling the head of a countersunk screw to sit flush. Countersink cutters can also be used to remove the burr left from a drilling or tapping operation.
  The HSS Countersinks are ideal working on metal and wood applications, offering a cost-effective solution with high performance and durability. Their applications include:
  Power drills
  Robot applications
  Stationary machines
  Column drills
  Machine tools


  FAQs
  When should you countersink?
  Countersinking is done to ensure that flat head screws sit flush to the work piece. A countersink produces a conical hole matching the angle of the screw so that when the screw is fully engaged the head will sit flush or slightly below the surface. If you do not countersink the hole first, the screw may tear the fibres of the material leaving you with a rough work surface.

  Why RS PRO?
  RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.


  Contents

  1/4 in. Hexagon Drive Countersinks, Sizes 6, 8, 10, 12, 16 and 20 mm


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Head Diameter6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm
  Drill Bit TypeCountersink Set
  Number of Pieces6
  6 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าสิงคโปร์ ภายใน (Within) 5 วันทำการ (working days)
  67 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,409.05

  (exc. VAT)

  THB3,647.68

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB3,409.05