การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Bosch Rexroth Clamping Lever 6mm, 25mm Length

  20 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  48 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB561.20

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB600.48

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 5THB561.20
  6 - 11THB543.67
  12 +THB533.05
  RS Stock No.:
  665-7205
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  3 842 528 540
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Bosch Rexroth