การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Molex Adapter

  23 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price Each (In a Bag of 10)

  THB2,210.006

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB2,364.706

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  Per Bag*
  10 - 10THB2,210.006THB22,100.06
  20 - 30THB2,161.386THB21,613.86
  40 +THB2,114.975THB21,149.75

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  174-6487
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  120068-0137
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Molex