การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Molex Adapter

  999999999 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each (In a Bag of 24)

  THB1,776.647

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB1,901.012

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  Per Bag*
  24 - 24THB1,776.647THB42,639.528
  48 - 72THB1,737.561THB41,701.464
  96 +THB1,700.251THB40,806.024

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  174-6477
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  120068-0229
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Molex