การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Machinable Glass Ceramic Rod, 100mm L, 15mm Diameter

  18 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB5,420.07

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB5,799.47

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 14THB5,420.07
  15 - 29THB5,230.53
  30 +THB5,089.72
  RS Stock No.:
  158-3095
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  MACOR