การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik, Surface Mount X5R, X7R Capacitor Kit 4320 pieces

  6 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Kit(s)

  ราคา / Price 1 Kit

  THB7,374.42

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB7,890.63

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Kit(s)
  Per Kit
  1 - 4THB7,374.42
  5 - 9THB6,971.71
  10 +THB6,882.32
  RS Stock No.:
  871-1701
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  885050
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik