การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dom Metalux Steel Black Rim Lock, Key to unlock

  RS Stock No.:
  212-3854
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  9772 - FE97722070
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux
  Dom Metalux
  ดู Camlocks ทั้งหมด
  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,090.37

  (exc. VAT)

  THB3,306.70

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB3,090.37
  RS Stock No.:
  212-3854
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  9772 - FE97722070
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  FR

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  FR

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Unitecnic Metalux ND 10 9772 lock can be integrated on a wooden door or on a grid. Available on right or left hand, it is equipped with a deadbolt and a latch. Its backset is modular and its deadbolt and latch are adjustable. It can therefore replace most European profile rim locks. The existing strike plate can be kept thanks to its universal design. Finally, this lock is reversible pull/push without dismantling.


  Axis Adjustable from 52 to 60 mm
  Deadbolt and latch Adjustable from 0 to 5 mm

  Key action on latch

  Dimensions: 140 x 88 mm

  Square: 7 mm

  Left hand


  Supplied with

  Striker Plate, Hex Key


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Unlock MethodKey
  MaterialSteel
  ColourBlack
  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,090.37

  (exc. VAT)

  THB3,306.70

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB3,090.37