การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dom Metalux Black Steel Rim Lock, Key Unlock

  RS Stock No.:
  205-5070
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  9762 - FE97621070
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux
  Dom Metalux
  ดู Camlocks ทั้งหมด
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  4 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,000.96

  (exc. VAT)

  THB2,141.03

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,000.96
  RS Stock No.:
  205-5070
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  9762 - FE97621070
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  FR

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  FR

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Unitecnic horizontal follower 1 point rim lock with a European profile. It fits on a wooden door or a grid. It is available on right or left hand and it is equipped with a deadbolt and a latch. The anti-corrosion treatment of its interior parts ensures durability over time.


  Steel case material

  Anti-corrosion treatment

  Key action on latch

  Dimensions: 140 x 88 mm

  Square: 6 mm

  Right hand


  Supplied with

  Striker Plate


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Unlock MethodKey
  MaterialSteel
  ColourBlack
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  4 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,000.96

  (exc. VAT)

  THB2,141.03

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,000.96