การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Cable Tie, Sub Miniature, 71mm x 1.6 mm, White Nylon, Pk-100

  RS Stock No.:
  664-2883
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO
  RS PRO
  ดู Cable Ties ทั้งหมด
  16 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าสิงคโปร์ ภายใน (Within) 5 วันทำการ (working days)
  3268 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Bag(s)

  ราคา / Price 1 Bag of 100

  คือ THB203.24

  คุณจ่าย

  THB175.64

  (exc. VAT)

  THB187.93

  (inc. VAT)

  Bag(s)Per BagPer unit*
  1 +THB175.64THB1.756
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  664-2883
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO
  COO (Country of Origin):
  TW

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  TW

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Sub-minature Cable Tie


  RS PRO cable ties are a type of fastener used for holding items together, most commonly electrical cables or wires. These cable ties are made from Nylon 66 (also known as nylon 6.6) and are a one-piece, self-locking fastener. Functioning like straps to keep cables tidy, they’re available in a range of sizes and colours.
  The design of a cable tie includes a head which provides the slot for the tape to be pulled through, to make a loop. The cable can be pulled through the slot until the preferred loop is achieved and then the excess cable can be cut off.
  When threaded through the slot, the teeth of the cable form a lock which can’t be pulled back through.
  These nylon cable ties should be an essential part of every toolkit. With the RS PRO range, there are a variety of lengths, widths and colours to suit all your requirements.

  Features and Benefits:


  For reduced diameter retention applications
  Available in either black (UV resistant) or white

  Typical applications:


  Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong and because of this they can be found in many different industries for various uses:
  Cable management
  Home/DIY
  Garden

  FAQs
  Can cable ties be reused?
  Cable ties typically come in two varieties which are single-use and reusable. It is possible to undo a single-use cable tie without having to cut it open so it can be used again. When trying to undo a traditional cable tie, it can be quite simple. Just stick a pin or something small in the locking mechanism, press down and slide it out.

  But bear in mind that single-use cable ties are designed for that purpose, so even though it’s possible to technically undo them and use them again, the plastic teeth can wear down the more they’re undone and re-tied. Also, manipulating the locking mechanism can damage it, meaning the tie develops a looser grip over time – so refrain from using old ones to tie anything that needs to be really secure.

  What are the different types of cable tie?
  There are many different types of cable tie, including heavy-duty metal ties, plastic ties, and Velcro cable ties in the form of a Velcro strap. Below are some of the main types:
  • Standard
  • Releasable
  • Mounted head
  • Push mount
  • Self-adhesive
  • Double-headed
  • Stainless steel
  • Reusable


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Length71mm
  Width1.6 mm
  ColourWhite
  MaterialNylon 66
  TypeSub Miniature
  Quantity100
  Fire BehaviourFlame Retardant
  Tensile Strength78.4N
  Maximum Bundle Diameter11mm
  16 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าสิงคโปร์ ภายใน (Within) 5 วันทำการ (working days)
  3268 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Bag(s)

  ราคา / Price 1 Bag of 100

  คือ THB203.24

  คุณจ่าย

  THB175.64

  (exc. VAT)

  THB187.93

  (inc. VAT)

  Bag(s)Per BagPer unit*
  1 +THB175.64THB1.756
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative