การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  410-385, Breadboard Breadboard Canvas

  Digilent
  RS Stock No.:
  194-6461
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  410-385
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Digilent
  ดู Breadboards ทั้งหมด
  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB4,428.75

  (exc. VAT)

  THB4,738.76

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB4,428.75
  RS Stock No.:
  194-6461
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  410-385
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Digilent

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Digilent's breadboard canvas which provides a replaceable physical interface for the analogue discovery studio. The breadboardable features two regular sized solderless breadboards appropriate for medium to large circuits. Two small breadboards provide connection to the six available power supplies (3.3V, 5V, ±12V, and ± variable). Connections to the I/O is also included. Two switches, LEDs, and buttons have been included on the breadboard canvas to provide an easy to use interface.

  Connection possible with 6 power supplies
  Build in LED's indicate which power supplies are active.
  Two switches are available on the breadboard Canvas. When switched to the “On” position, they provide a connection between the 5V power rail and the corresponding pins on the built in I/O breadboard. The 5V power rail must be enabled to use the buttons.

  For products that are Customized and under Non-cancellable & Non-returnable, Sales & Conditions apply.


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  TypeBreadboard Canvas
  Input Voltage3.3 V, 5 V, ±12 V
  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB4,428.75

  (exc. VAT)

  THB4,738.76

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB4,428.75