การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Siemens 3 Phase Brake Module, 200 → 240 V ac, 380 → 480 V ac


  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  8 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB9,697.83

  (exc. VAT)

  THB10,376.68

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB9,697.83


  RS Stock No.:
  784-0830
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  6SL3201-2AD20-8VA0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens