การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Insulated Crimp Bootlace Ferrule, 12mm Pin Length, 3.9mm Pin Diameter, 6mm² Wire Size, Green

  20100 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  215700 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 100)

  THB3.461

  (exc. VAT)

  THB3.703

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  Per Pack*
  100 - 400THB3.461THB346.10
  500 - 2400THB3.392THB339.20
  2500 - 4900THB3.324THB332.40
  5000 - 24900THB3.257THB325.70
  25000 +THB2.681THB268.10

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  458-897
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO