การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Insulated Crimp Bootlace Ferrule, 8mm Pin Length, 2.6mm Pin Diameter, 2.5mm² Wire Size, Grey


  4700 สามารถจัดส่งได้จากคลังสินค้าในประเทศไทยภายใน (ภายใน) 3 วันทําการ
  4500 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 100)

  THB1.17

  (exc. VAT)

  THB1.25

  (inc. VAT)

  UnitsPer unitPer Pack*
  100 - 400THB1.17THB117.00
  500 - 2400THB1.147THB114.70
  2500 - 4900THB1.124THB112.40
  5000 - 24900THB1.102THB110.20
  25000 +THB0.906THB90.60
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative


  RS Stock No.:
  458-724
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO